Een logopedist behandelt mensen in iedere levensfase: van nul tot honderd jaar.

Bij iedere levensfase horen andere zorgvragen. Je kunt hierbij denken aan: pasgeboren baby’s bij wie het drinken uit de borst of fles niet vanzelf gaat. Peuters bij wie de taalontwikkeling moeizaam op gang komt.Basisschoolkinderen bij wie het lezen en schrijven moeilijk op gang komt. Jongeren die stotteren.

Maar ook volwassenen kunnen een beroep doen op de logopedist. Bijvoorbeeld leerkrachten die na een werkdag stemklachten hebben, of volwassenen die na een beroerte problemen ervaren met spraak, taal of slikken.

Meer informatie over logopedie en de aandoeningen die de logopedist behandelt vind je hier:  https://www.logopedie.nl/

1
2